O anketě


Anketa Produkt roku, kterou pořádá časopis Control Engineering Česko, je skvělou příležitostí pro firmy s inovačním potenciálem. Zároveň je anketa utkáním o přízeň čtenářů, kterým lze jejím prostřednictvím efektivně představit nové produkty.

Marketingový koncept naší ankety spočívá nejen v jeho unikátnosti, ale hlavně užitečnosti. V případě firem dává prostor pro přímou komparaci svých produktů s konkurencí a eventuální vítězství může přímo napomoci zvýšení prodejů. Potenciálním klientům pak pomáhá identifikovat novinky na trhu za dané období a pomáhá při budoucím nákupu – finálová účast garantuje u produktů vysokou míru inovace a užitečnosti v dané oblasti.

Ocenění Produkt roku je samo o sobě objektivní referencí a zárukou kvality. Kromě potvrzení odbornou porotou, která posouvá produkty do finále, jde především o ocenění poskytnuté koncovými uživateli. Hlasující oceňují zejména míru inovace, užitečnost, lehkost užívání či potenciální ekonomický přínos přímo plynoucí z nasazení daného produktu. Všechny nominované produkty tak znázorňují to nejlepší, co bylo v daném roce uvedeno na tuzemský trh.


Firmy, které přihlásí své produkty vstupují do víceetapového procesu, v němž je bude hodnotit odborná porota (vědecká i expertní). Ve finálovém hlasování vyberou čtenáři časopisu Control Engineering Česko své favority.

 

Etapy ankety:

  • Přihlašování produktů do soutěže: do 15. 12. 2016
  • Podklady do tištěného vydání (speciální promo): do 6. 1. 2017
  • Uzávěrka přihlášek do soutěže (webová aplikace): do 6. 1. 2017
  • Hlasování: do 28. února 2017
  • Vyhlášení vítězů: veletrh AMPER 2017 (březen, ve dvou dnech podle kategorií)
  • Zveřejnění výsledků: 1. dubna 2017
  • Speciální vydání s představením výherců: duben 2017
Hlavní výhody plynoucí z účasti v anketě

  • Možnost pyšnit se titulem "Produkt roku" a užívat jej pro všechny marketingové účely.
  • Bezplatná propagace přihlášených produktů prostřednictvím portálu www.controlengcesko.com 

Mohlo by Vás zajímat
 Anketa Produkt roku je opět vyhlášena také v kategoriích za časopis Řízení a údržba průmyslového podniku

Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.