Podrobnosti o produktu

MICA
MICA

MICA


Firma: HARTING s.r.o.
Kategorie: Průmysl 4.0 / IoT
www produktu: www.harting-mica.com


zpět

Již několik let jsou k dispozici kvalitní a relativně levné platformy pro vestavěná prostředí určené pro vývoj v hobby sféře. Takovou platformou je například Raspberry Pi. Vzhledem k nízkým pořizovacím cenám hardwaru, otevřeným vývojovým prostředím a volně dostupným specifikacím byly tyto produkty využívány také k tvorbě průmyslových prototypů. Dalším krokem pak byla migrace na robustnější hardwarovou a softwarovou základnu, kterou bylo možné použít rovněž v průmyslovém sektoru.
Tento postup vyžadoval spoustu času - vzniklá řešení nebyla vhodná pro průmyslové využití po stránce hardwaru a vývojáři si stěžovali na to, že při implementaci musí řešit řadu detailů, které nespadají do jejich odbornosti.

Platforma MICA nabízí kompletní řešení pro rychlý vývoj A TAKÉ průmyslové využití.
Zvláštní pozornost byla věnována těmto třem faktorům:
• Kvalitní průmyslový hardware od společnosti HARTING, který lze v několika krocích instalovat do nového i stávajícího vybavení a vozidel.
• Konfigurovatelný hardware umožňující doplnit funkce dle požadavků zákazníka bez nutnosti měnit velikost a stupeň krytí.
• Otevřené softwarové prostředí dovolující vývojářům jak z oblasti výroby, tak oblasti IT rychle implementovat projekty.

Platformu MICA není třeba instalovat do skříňového rozvaděče. Je možné ji namontovat přímo na stroj nebo vozidlo. Vnitřek platformy tvoří tři desky, z nichž jednu lze osadit libovolně dle potřeby. Můžete integrovat například RFID, WLAN, BLE, SSD úložiště nebo aplikační sběrnici, aniž by došlo ke změně rozměrů nebo stupně krytí.
Na platformě MICA se softwarové aplikace spouští ve svých vlastních virtuálních kontejnerech založených na systému Linux, které obsahují všechny potřebné knihovny a ovladače vyžadované danou aplikací. Již proto nemusíte řešit závislost na balíčcích ovladačů ani problémy s kompatibilitou.
Také pro fázi spuštění má společnost HARTING připravenu řadu kontejnerů jako například Java, Python, C/C++, OPC UA, databáze a sady webových nástrojů. Platforma MICA obstará rovněž správu kontejnerů, nastavení sítě, ověřování, upgrade a další činnosti. Vývojáři se tak budou moci soustředit na vývoj algoritmů. Platforma MICA
byla využita u řady projektů dokonce ještě před svým oficiálním uvedením na listopadovém veletrhu SPS IPC Drives například k dlouhodobému získávání dat, optimalizaci procesů, modernizaci stávajících strojních zařízení pro prediktivní údržbu, automatické identifikaci apod.
„Během vývoje hardwaru pro platformu MICA jsme se vydali mnoha dosud neprošlapanými cestami," říká Dr. Jan Regtmeier, Director Product Management v HARTING Technology Group."

Datum vložení: 2017/01/09 15:06:32 Datum posl. modifikace: 2017/01/09 15:11:36


Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.