Podrobnosti o produktu

Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)
Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)

Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)


Firma: Mitsubishi Electric Europe B.V. – odštěpný závod
Kategorie: Průmysl 4.0 / IoT
www produktu: https://cz3a.mitsubishielectric.com/fa/cs/solutions/ind


zpět

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pIFjY0CA16c

Poka-Yoke – Jednoduchá strategie pro eliminaci lidských chyb nabízí řadu ergonomicky konstruovaných ovládacích přístrojů a tato řešení mohou být aplikována v různých průmyslových oblastech, např. výroba automobilů, logistika, polovodiče a zdravotnictví. Poka-Yoke je metoda pro eliminaci chyb ve výrobě nebo logistice u zdroje, předtím než tyto chyby vzniknou. Na základě principů Poka Yoke, což volně přeloženo znamená 'prevence chyb', vyvinulo Mitsubishi Electric svá integrovaná Guided Operator Solutions.

Guided Operator Solutions nabízí řadu terminálů. Ty sahají od jednoduchých LED a tlačítkových přístrojů až po přístroje s řízením dveřních zámků. Dodávány jsou také doplňky pro samočinné vypínače a fotoelektrické svorky.

Typické aplikace
Guided Operator Solutions firmy Mitsubishi Electric nabízí řadu ergonomicky konstruovaných ovládacích přístrojů a tato řešení mohou být aplikována v různých průmyslových oblastech např. ve výrobě automobilů, logistice, výrobě polovodičů a zdravotnictví.

Procesy uchopování
Procesy uchopování jsou klíčovou oblastí, ve které je možné zlepšit efektivitu výroby a kvalitu produktů. Guided Operator Solutions podstatně redukují celkové člověkohodiny, eliminují chyby při uchopování dílů a také snižují únavu obsluhy.

Doplňování dílů
Doplňování dílů je další oblastí, kde mohou vznikat chyby, které následně vyvolávají dominový efekt při kontrole kvality při montáži dílů. Guided Operator Solutions přesně zaznamenávají, kde je nutné doplnit díly a zajišťují, aby byly do zásobníků doplňovány správné díly.

Výrobní buňky
Model 'výrobních buněk' při montáži dílů se používá obecně v továrnách, které vyrábí produkty s malým počtem kusů a kde je za kompletní montáž odpovědný jeden operátor. Guided Operator Solutions mohou eliminovat chyby u zdroje a snížit riziko oprav produktů.

Sestavování dílů
Při sestavování dílů operátor odebírá komponenty v na sobě navazujícím výrobním procesu na základě detailního pracovního návodu a to v určitém počtu kusů z různých zásobníků. Guided Operator Solutions zajišťují, aby do boxů s díly byly uloženy správné komponenty ve správném počtu, což šetří čas a snižuje počet chyb.

Nevídané přednosti
Guided Operator Solutions od Mitsubishi Electric nesnižují jen signifikantně riziko problému ve výrobním procesu, ale mohou být také využívány v řadě oblastí průmyslových odvětví ku prospěchu manažerů a uživatelů.

Před implementací Guided Operator Solutions
- doba pro přečtení seznamu dílů a návodů,
- operátoři musí hledat díly,
- dlouhá doba zakládání,
- potenciál chybného založení,
- je nutné rozsáhlé školení operátorů.

Po implementaci Guided Operator Solutions:
- žádné seznamy dílů nebo návody,
- není nutné hledat žádné díly,
- krátká doba zakládání,
- zvýšení kvality zakládání,
- snížené požadavky na školení operátorů.


Další fota

Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)
Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)
Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)
Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)
Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)
Poka-Yoke Řešení od Mitsubishi Electric (Guided Operator Solutions)
Datum vložení: 2017/01/11 15:05:28 Datum posl. modifikace: 2017/01/18 14:14:09


Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.