Podrobnosti o produktu

Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu
Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu

Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu


Firma: Mitsubishi Electric Europe B.V. – odštěpný závod
Kategorie: Průmysl 4.0 / IoT
www produktu: https://cz3a.mitsubishielectric.com/fa/cs/solutions/cap


zpět

Řešení Smart Condition Monitoring (SCM) od společnosti Mitsubishi Electric předvedené na veletrhu SPS IPC Drives 2016 v Norimberku je pokračováním vývoje technologie sledování stavu pro prediktivní údržbu. Řešení je založeno na schopnostech přídavných inteligentních senzorů jejich integrací s inteligentním ovladačem senzorů a zajišťuje celkový přístup v rámci sledování podmínek. Umožňuje integrovaný přístup ke sledování stavu jednotlivých agregátů a umožňuje sledovat zdraví celého zařízení. Jednotlivé senzory poskytují jednak vestavěnou výstražnou signalizaci ve formě semaforu u stroje, a současně se prosté textové informace z více senzorů přenášejí přes síť Ethernet do inteligentního ovladače snímačů kvůli hloubkovému sledování a podrobnější analýze. Výstrahy s detailní diagnostikou, hloubkovou analýzou a doporučenými opatřeními mohou pomoci minimalizovat neplánované odstávky a maximalizovat provozuschopnost zařízení.

Jak to funguje?
Souprava SCM nabízí řešení plug-and-play pro sledování stavu strojů. Stroje mohou být doplněny senzory SmartCheck a v případě potřeby také jednoduchou funkcí učení, která umožňuje, aby se senzor a ovladač „naučily“ normální provozní stav stroje a vytvořily paměťovou mapu klíčových parametrů. Jakmile je systém SCM nastaven, zajišťuje nepřetržité sledování každého agregátu s funkcemi jako je identifikace vad, identifikace nevyvážení, chybné centrování, identifikace nedostatečného mazání, měření teploty, identifikace kavitace, identifikace výpadku fází a identifikace rezonanční frekvence.
Propojení více senzorů v řídicím systému umožňuje řízení analýzy nenormálních provozních stavů. Definované podmínky alarmů spouští hlášení, pokud je kontrola nutná. SCM analýza poskytuje detailní diagnostiku a případně navrhuje provedení dodatečných měření. Pracovníkům údržby poskytuje přesné informace o chybách, protože příčina chyby je identifikovatelná a dokonce poskytuje doporučení ve formě textových hlášení pro odstranění chyby. Tyto informace mohou být dále poskytnuty přes síť nadřazeným systémům pro další analýzu trendů všech agregátů zařízení.

Typické aplikace
Systém Smart Condition Monitoring překonává omezení běžných senzorů. I když tyto senzory signalizují, že u daného stroje vzniká problém, neposkytují informace o druhu problému nebo jak vážný by tento problém mohl být. Systém SCM nabízí vylepšené řešení pro:
• elektromotory,
• převodové motory,
• vakuová a kapalinová čerpadla,
• ventilátory a větráky,
• převodovky,
• kompresory,
• vřetena a obráběcí stroje,
• separátory a dekantéry.

Systém Smart Condition Monitoring podporuje řadu funkcí, které jsou pro prediktivní údržbu užitečné:
• identifikace poškození valivých ložisek,
• identifikace nevyvážení,
• chybné centrování,
• identifikace nedostatečného mazání,
• měření teploty,
• identifikace kavitace,
• identifikace výpadků fází,
• identifikace rezonanční frekvence.


Další fota

Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu
Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu
Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu
Smart Condition Monitoring - Komplexní přístup pro prediktivní údržbu
Datum vložení: 2017/01/13 10:50:03 Datum posl. modifikace: 2017/01/18 14:29:30


Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.