Podrobnosti o produktu

kompenzace jalové elektrické energie
kompenzace jalové elektrické energie

kompenzace jalové elektrické energie


Firma: Jaroslav Pech, MONT-EL
Kategorie: Průmysl 4.0 / IoT
www produktu: mont-el.cz


zpět

Kompenzace jalového výkonu.
Velice jednoduše se dá jalový výkon představit jako energie vznikající vlivem fázového posunu ve vinutích, nebo kondenzátorech. Jalovou je nazývána proto, že ji nelze nijak zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem a jsou jí zatěžovány všechny prvky přenosové soustavy. Všechny odběry dříve kategorie A a B jsou osazeny elektroměry spotřeby nebo dodávky této jalové energie a při nedodržení předepsaných tolerancí platí odběratel přirážky k platbám za el. energii. V podmínkách dodávky elektrické energie je ustavena povinnost trvale kompenzovat jalový výkon na hodnotu cos φ0,95 – 1,00ind.

Současně s těmito přirážkami dává ceník možnost distributorovi účtovat za tzv. nevyžádanou dodávku kapacitního kompenzačního výkonu (překompenzování).
Kromě toho má Státní energetická inspekce pravomoc vyměřit za nedodržování předepsaného účiníku pokutu až do výše 5O milionů korun.
Pro odstranění tohoto stavu se na odběrná zařízení montují kompenzace jalového výkonu, které pomocí vhodného regulátoru zmenšují fázový posun na povolenou hodnotu, tzn. že je-li v odběru připojeno určité množství induktivních spotřebičů (motorů apod.) regulátor automaticky připojí odpovídající velikost kapacity (kondenzátorů).
Kompenzace může být individuální ( ke každé induktivní zátěži se připojí odpovídající kondenzátor), nebo skupinová (vhodný kompenzační rozvaděč, kde se po určitých stupních automaticky připínají kondenzátory).

Naše firma provádí dodávky, montáže a rekonstrukce kompenzačních rozvaděčů a podle přání zákazníka vyrábíme i rozvaděče atypické. Instalujeme mikroprocesorem řízené regulátory JANITZ PROPHI, nebo BR 6000, které se nám osvědčily kvalitou i příznivou cenou, stykače BENEDICKT- JAGER konstruované speciálně pro spínání kapacitních zátěží a ekologické kondenzátory MKP ( po dohodě, na přání zákazníka, instalujeme komponenty podle jeho přání).
Rekonstrukce provádíme po obhlídce a domluvě ,v rozsahu odpovídajícím stavu rekonstruovaného rozvaděče. Např.pouze výměna regulátoru, výměna jistících a spínacích prvků nebo kompletní výměna všech částí včetně kondenzátorů ve stávajícím rozvaděči.

Velice zajímavé je řešení, kdy do kompenzačního rozvaděče instalujeme elektronický regulátor KOREG, který zpracovává impulsy z elektroměru dodavatele el. energie přes optoelektrické rozhraní (optočlen). Toto řešení je zvláště vhodné pro odběratele, který vlastní více transformátorů. Vykompenzuje se celý odběr včetně jalových ztrát transformátorů. Další výhodou je možnost připojení k PC energetika, kdy za podpory software MaxCommunicator umožní sledovat aktuální stav, ale i archivovat energetická data (sjednanou kapacitu – MW, spotřebu –MWh, účiník – cos φ).

Datum vložení: 2017/01/18 11:45:16 Datum posl. modifikace: 2017/01/18 11:45:16


Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.