Podrobnosti o produktu

Chapadlo Co-act JL1
Chapadlo Co-act JL1

Chapadlo Co-act JL1


Firma: SCHUNK Intec s.r.o.
Kategorie: Roboty: Příslušenství
www produktu: cz.schunk.com/cz_en/co-act/


zpět

Nový nositel technologií pro kolaborativní uchopování
S novým chapadlem Co-act JL1 udává SCHUNK směr pro první inteligentní HRC „Human/Robot Collaboration“ (kooperace člověka s robotem, dále jen HRC) koncový efektor umožňující bezprostřední vzájemnou spolupráci s člověkem. Použitím různých senzorů je možné upravovat uchopovací proces v reálném čase. Těmito „smysly“ jsou situační, okolní a aplikační podmínky zaznamenávány, vyhodnocovány a komunikovány.

Chapadla Co-act budou v budoucnu schopna předávat všechny relevantní procesní a okolní údaje řídicím a výrobním systémům. Přitom je kladen důraz na optimalizaci procesů, inteligentní tok materiálu a neustálou dokumentaci. Intuitivní interakce mezi chapadlem a obsluhou ideálně doplňuje tento systém.

Současný trend: spolupráce člověka s robotem
Od náhrady lidské práce po spolupracující kolegy – u automatizace s roboty se rýsuje nový trend představující enormní výzvu pro všechny výrobce komponent.
Kde lze plnou hospodárnou automatizaci výrobních nebo montážních linek realizovat pouze podmíněně, je nezbytné vyčlenit jednotlivé procesy a rozdělit je mezi člověka a robot. Přitom převezmou autonomně operující koboty, tedy roboty, které mohou být umístěny v bezprostředním okolí lidí, ergonomicky nepříznivé nebo monotónní práce, jako např. zvedací nebo polohovací výpomoc. Sníží se fyzická zátěž člověka a proces se zefektivní. Zároveň se přímou spoluprací člověka a robotu „ruku v ruce“ sníží prostorové nároky a zvýší flexibilita.
Především v oblasti montážních aplikací se bude počet roboticky podporovaných asistenčních systémů zvyšovat. Potřebná budou spolehlivá chapadla, která na úrovni komponent sloučí bezpečnostní funkce, senzoriku a vzájemné propojení.

SCHUNK jako lídr v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů se této nové výzvě intenzivně věnuje.


Další fota

Chapadlo Co-act JL1
Datum vložení: 2017/01/20 06:38:39 Datum posl. modifikace: 2017/01/20 11:18:59


Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.