Podrobnosti o produktu

SmartX Automat AS-B
SmartX Automat AS-B

SmartX Automat AS-B: nový člen rodiny SmartStruxure

SmartX Automat AS-B je nejnovější přírůstek k řešení SmartStruxure. SmartStruxure – systém pro řízení budov (BMS) nabízí řešení pro rozsáhlé projekty se zaměřením na otevřené protokoly (Lonworks, BACnet, Modbus…). Hlavním článkem řešení SmartStruxure je server SmartStruxure. AS-B, který je právě tímto serverem, poskytuje klíčové funkce, jako je řídicí logika, záznam trendů a správa varovných hlášení. Dále obsahuje zabudované I/O a podporuje komunikaci a připojení k datové sběrnici.

Kompaktní a praktické řešení: snadnější a levnější instalace

Jednotka zároveň zabere méně místa v rozvaděči, což může být v určitých situacích důležitým faktorem. SmartX Automat AS-B je dostupný v 8 modelech podle počtu vstupů/ výstupů, možnosti manuálního přepnutí výstupů a komunikačních možností, což umožní zákazníkovi vybrat vhodný typ podle jeho potřeb.

SmartX Automat AS-B: vhodné řešení pro všechny typy budov

SmartX Automat AS-B může pracovat jako samostatná jednotka používající I/O a monitorovat a spravovat další zařízení na sběrnici. V případě malých instalací funguje vestavěný AS-B server jako stand-alone jednotka systému. Ve středních a velkých instalacích je funkcionalita distribuována na více serverů SmartStruxure, které komunikují pomocí TCP/IP.

Všestranný a flexibilní mix I/O bodů

AS-B nabízí správný mix I/O bodů, který je vhodný pro většinu aplikací systémů HVAC. Většina I/O bodů je velmi flexibilní a může být nakonfigurována jako vstupy i výstupy. K dispozici jsou modely s 24 a 36 I/O body. Uživatel si může nakonfigurovat tyto typy vstupů:
■ digitální
■ teplotní
■ čítač (pulzy)
■ odporové
■ bezpečnostní
■ teplotní, RTD 2vodičový
■ napěťové
■ odporový, RTD 2vodičový
■ proudové

Snadnější a pohodlnější testování a zprovoznění systému

Modely AS-B s označením „H“ jsou vybaveny LCD displejem a tlačítky pro ruční přepsání hodnoty analogového nebo digitálního výstupu. Tato funkce umožní ručně přepsat výstupy pro účely testování, zprovoznění a údržby zařízení. Konfigurace přepsání je přístupná přes uživatelské prostředí, jako je Building Operation WorkStation, které umožňuje pokročilejší monitoring a řízení.


Vhodný nástroj pro facility management

Nová řada automatů SmartX splňuje nejvyšší nároky vlastníků budov a facility manažerů. Snadná instalace umožňuje zkrátit čas potřebný k uvedení zařízení do provozu, čímž se urychluje také návratnost investice, ať už se jedná o nové stavby, nebo o renovaci zařízení ve stávajících systémech budov. Návaznost na řešení SmartStruxure případně i na ostatní systémy a integrace do vizualizace přináší uživateli kompletní přehled o jeho budově a nové možnosti analýzy využívání budovy pro její ještě hospodárnější provoz.


Další fota

SmartX Automat AS-B
SmartX Automat AS-B
SmartX Automat AS-B
Datum vložení: 2016/12/21 13:46:43 Datum posl. modifikace: 2016/12/21 13:46:43


Podívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.